• Ultrasonic dispersion equipment

    ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧನಗಳು

    ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ 1.5 ಕಿ.ವ್ಯಾ ನಿಂದ 3.0 ಕಿ.ವಾ. ಕಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾನೊ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರಡಬಹುದು.