• 20Khz ultrasonic dispersion equipment

    20Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧನಗಳು

    ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪ್ರಸರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸರಣದ ಕಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸರಣ ದ್ರವವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಸರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.